Công ty Viết Phần Mềm Theo Yêu Cầu

Doanh nghiệp bạn đang muốn ứng dụng CNTT vào quản lý nhưng các phần mềm đóng gói không đáp ứng nhu cầu công việc của doanh nghiệp bạn? Hãy liên hệ công ty Viết Phần Mềm Theo Yêu Cầu họ sẽ phát triển các phần mềm đặc thù theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp bạn.

Vương Thành hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển phần mềm quản lý cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hệ thống quản lý bán hàng dành cho nhà phân phốiPhần mềm crm, Phần mềm Quản lý Kho - Vật tưHệ thống quản lý điều phối giao hàng,  Hệ thống đặt (order) món ăn cho quán ăn, nhà hàng dùng trên máy tính bảng,  phần mềm quản lý phòng mạch,.... Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các nhu cầu ứng dụng CNTT vào việc quản lý đặc thù của các doanh nghiệp, với mọi quy mô từ nhỏ đến lớn.

 Phần mềm theo yêu cầu được chúng tôi phát triển trên nền tảng window/ web apps/ tablet/ mobile

  • Ngôn ngữ lập trình/ Công nghệ: C#, VB.Net, Java,Objective-C, PHP, ASP.Net, Delphi, C/C++, MVC, HTML, CSS3, HTML5,Realtime, websockets
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:  MS SQL Server, MySQL, MS Access, Oracle, SQLite, XML, Flat File,...
  • Hệ điều hành: Window, Linux, iOS, Android,...

 Hãy nhanh chóng tìm cho mình một đối tác phát triển phần mềm theo yêu cầu (Liên hệ: 0946 89 39 19), họ sẽ tư vấn cho bạn chọn giải pháp CNTT phu hợp vơi nhu cầu và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp bạn.